________________________________________________ DĂM VIAȚĂ SPAȚIILOR

Arhitecți și ingineri colaboratori, pasionați de meseriile noastre, dezvoltăm împreună proiecte de arhitectură încă din 2009.

Portofoliul nostru include atât proiecte rezidențiale cât și non-rezidențiale.

Ne focusăm pe soluții personalizate adaptate fiecărui beneficiar în parte. Credeam că rolul arhitecturii constă și în a educa, orienta beneficiarul astfel încât să se nască cele mai optime soluții adaptate nevoilor sale, ținând cont de coordonatele spațiale ale locului în care urmează a se construi și de armonia ambientului înconjurător lăsat moștenire pentru generațiile viitoare.

În funcție de nevoile beneficiarului, etapele pe care le putem acoperi sunt:

Trasarea unui concept, analiza și încadrarea în buget, ilustrarea soluțiilor prin modelare și randare 3D, întocmirea Studiului de Fezabilitate (S.F.), întocmire documentației pentru obținerea (Certificatului Urbanism și a avizelor aferente), Întocmire proiecte și structurarea Documentației Tehnice de Autorizație de Construire (D.T.A.C) prin însumarea fiecărei specialități în parte, realizarea Proiectului Tehnic (P.Th.), Detalii de Execuție (D.E.), Antemăsurători, Devize, Caiete de sarcini, asistență de șantier etc.

Pentru mai multe întrebări sau informații mai detaliate, așteptăm să ne contactați !

.

.